Résultater vum Weekend

Résultater vum Weekend

Eis Hären A Equipe huet 84-65 geint Kayldall verluer. An eis Damen hun 74-51 geint Schieren verluer. Mee dofir huet eis Hären B Equipe zu Woltz 49-42 gewonn.